World | 2016年 11月 15日 13:16 JST

豪政府、財政健全化ペース見直しインフラ投資拡を=IMF報告書