Life | 2017年 06月 25日 12:15 JST

MLB=マーリンズ田沢1回無失点、イチロー無安打