World | 2017年 02月 14日 16:47 JST

大気汚染による死者数、2015年は中印が世界の半数=報告書