World | 2017年 07月 10日 19:13 JST

中国民主活動家の劉暁波氏、病院が病状「深刻」との見解