Business | 2017年 03月 1日 01:18 JST

訂正:2月仏EU基準CPI速報値、前年比+1.4%に鈍化