Life | 2017年 06月 26日 10:39 JST

MLB=イチロー先発で4打数無安打、青木も無安打