Investing | 2015年 11月 25日 13:33 JST

上海外為市場=人民元、薄商いの中を横ばい