Markets | 2017年 02月 3日 15:07 JST

〔マーケットアイ〕株式:新興株市場はまちまち、散発的に個別物色