Oddly Enough | 2017年 04月 26日 10:08 JST

ミシュランガイドのタイ版発行へ、アジアでは6番目