Life | 2017年 06月 10日 13:59 JST

MLB=イチローが代打で適時打、上原は1回無失点