Business | 2016年 02月 23日 02:30 JST

EU離脱なら英経済に打撃、格付け大手2社が再表明