Investing | 2016年 10月 12日 06:07 JST

NY外為市場=ドル7カ月ぶり高値、米12月利上げ観測高まる