Oddly Enough | 2015年 10月 20日 18:26 JST

4年以内にオスロ中心部で車両通行を全面禁止へ、欧州首都で初