World | 2016年 03月 14日 14:21 JST

トルコ首都の中心部で大規模な爆発、34人死亡・125人負傷