Business | 2016年 10月 8日 00:41 JST

9月米新規雇用15.6万人に鈍化、利上げ慎重姿勢強まる恐れ