Markets | 2017年 02月 24日 02:10 JST

トランプ大統領、米主要企業トップと会合 雇用回帰計画を明示