Life | 2014年 07月 15日 14:47 JST

実写版「ピーターパン」、フック船長役はC.ウォーケン