Markets | 2012年 12月 12日 10:04 JST

北朝鮮が「人工衛星」と称するミサイル、南方向に発射=政府